Tarieven 


Peutergym (2,5 tot 4 jaar)                       € 43,00 per halfjaar 

Jeugdgymnastiek
Vanaf 4 jaar tot 16 jaar                              € 43,00 per halfjaar
Tweede kind uit een gezin                       € 38,50 per halfjaar
Derde kind uit een gezin                          € 35,50 per halfjaar

Conditie / heren                                         € 56,50 per halfjaar
 

Zumba of Aerobics/Steps                        € 56,50 per halfjaar
 

Zumba / Aerobics/Steps 2 avonden      € 97,00 per halfjaar


De gymnastiekvereniging heeft een bankrekening met nummer:
 NL 78 RABO 0357 9529 01 bij de Rabobank Alkmaar e.o.

De contributie wordt per halfjaar geïncasseerd: per juli/augustus en per januari van elk jaar (de vakantieperiodes zijn verdisconteerd in de jaarlijkse contributie)
 De incasso zal aan het begin van elk halfjaar plaatsvinden.
  

Beëindigen lidmaatschap
 

Indien u uw lidmaatschap wilt beëindigen dan dient u dat vóór 1 januari of vóór 1 juli door te geven aan de ledenadministratie middels een mail naar: [email protected]
  

Zie ook onze folder: Folder nieuwe leden

Bijvoorbeeld: Op 10 juli zegt u uw lidmaatschap op, uw lidmaatschap loopt dan door en u betaald contributie t/m 31 december.

Klik hieronder voor het inschrijfformulier en het machtigingsformulier. Deze kunt u thuis uitprinten en ingevuld meegeven naar de les.
 Inschrijfformulier en Machtigingsformulier