BLOEDBANK ZOEKT DONORS
Bloedbank Sanquin slaat de handen ineen met sportend Nederland en
Spieren voor Spieren om meer BLOEDDONORS te vinden.
Voorwaarts onderschrijft het belang van bloeddonors en heeft zich
aangemeld voor deze actie. Elke bloeddonor die zich in november
aanmeldt, redt levens én levert Spieren voor Spieren automatisch een
donatie op om het leven van kinderen met een spierziekte te verbeteren.
Ook donor worden? Aanmelden kan HIER.

RABOBANK CLUBSUPPORT
Voorwaarts heeft dit jaar weer meegedaan met Rabobank ClubSupport, een sponsorinitiatief van de Rabobank voor haar klantverenigingen.
De opbrengst dit jaar was € 256,91.
Wij bedanken alle leden voor het stemmen op Voorwaarts.

CLUB 65
Club ’65 heeft Voorwaarts gevraagd of zij haar enige overgebleven gymles van de dames zouden willen faciliteren. Daar heeft het bestuur van Voorwaarts positief over besloten. Het bestuur realiseert zich dat zo’n samenwerking goed is voor de leden en goed is voor het dorp.
Vanaf heden verzorgt Voorwaarts derhalve ook de gymles van de dames van Club ’65 en wel op
woensdagavond van 18.30 – 19.15 uur in de gymzaal van Stompetoren onder leiding van Maaike Leurs.
Dames (en heren) die belangstelling hebben voor deze gymles kunnen zich melden bij Voorwaarts.

JAARVERGADERING 2022

Op 24 mei organiseerde Voorwaarts haar jaarvergadering bij SSV. Daar is verslag gedaan van het financiële boekjaar 2021, is besloten het lidmaatschap bij KNGU nog minimaal een jaar aan te houden en is een nieuw bestuurslid Gonny Olij benoemd, waardoor het bestuur weer meer op sterkte komt. 

 

Het bestuur blijft wel aandringen op nieuwe aanwas. Wie helpt de vereniging vooruit?


Mannen
We zijn op zoek naar een aantal mannen die ons komen vergezellen tijdens het sport uur op de woensdagavond.
Het is een erg gezellig uur, waarin je lekker bezig bent.


Gympakjes
Alle meiden die meedoen aan de onderlinge wedstrijden dienen het gympakje van Voorwaarts te dragen.
Voor informatie over de gympakjes kunt u terecht bij de gym leidster. Zij heeft de gympakjes in beheer. Deze kunnen uiteraard eerst gepast worden.
Indien uw dochter stopt met gymlessen en nog wel een gympakje heeft, kunt u deze bij de leidster inleveren. Wij zullen het pakje dan proberen te verkopen, en zodra dat gelukt is krijgt u van ons een geldbedrag terug.Gym- en Dansvereniging Voorwaarts

Belangrijke data:

Maandag 5 december:        Geen gymlessen voor de kinderen, wel zumba voor volwassenen (in overleg met de leidster)
Ma 26 dec. t/m vrij 6 jan.:   Tijdens de Kerstvakantie geen lessen.